Home    Wetgeving    Erkenningsregeling    Uitvoering tanksanering    Tanksaneringsbedrijven   

 

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.

Postadres: Postbus 31, 7130 AA Lichtenvoorde

Bezoekadres: Albert Schweitzerstraat 31, 7131 PG Lichtenvoorde

Telefoon: 0900 - 0955 / 0544 - 39 55 55

Telefax: 0544 - 37 73 77

Email: info@dusseldorp.nl

Internet: http://www.dusseldorp.nl

 

Contactpersonen Tanksanering:

De heer R. Harmsen;

De heer H. Janssen.

 

Actief op het gebied van:

* Sloopwerken en asbestsanering;

* Puinverwerking / - recycling;

* Grond-, weg- en waterbouw (rioleringsaanleg en - onderhoud, aanbrengen verhardingen, realisatie grondwerk nieuwbouw / uitbreidingen etc.);

* Grond- en grondwatersanering;

* Tanksanering;

* Asbestgrondsanering.

 

Werkgebied:

Midden- en Oost Nederland (Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht).

 

Werkwijze tanksanering:

-  Ledigen en reinigen m.b.v. hogedruk van onder- en bovengrondse opslagtanks;

-  Saneren middels verwijderen / vullen met zand*  van onder- en bovengrondse opslagtanks;

-  Hersaneren van ondergrondse opslagtanks.

* alleen ondergrondse tanks met toestemming bevoegd gezag

 

Materieel:

*    -  VacuŁmtankwagens voorzien van hoge druk-units en perslucht VLG/ADR gekeurd;

       -  Gecertificeerd, gekeurd en vakbekwaam personeel;

       -  Gecertificeerd en gekeurd materieel.

 

Certificaten:

- Tanksanering KIWA BRL K902/04 nr. K9108/07
- Asbestverwijdering KOMO BRL 5050 nr. 07C070195
- Granulaatleverantie BRL 2506 nr. BG-273/7
- (Water)bodemsanering BRL 7001 nr. K44299/13
- Sloop BRL SVMS-007 nr. K42966/09
- Kwaliteitsborging ISO 9001:2008 nr. NL017364-1
- Veiligheid VCA** versie 2008/5.1 nr. NL017519-1