Home    Wetgeving    Erkenningsregeling    Uitvoering tanksanering    Tanksaneringsbedrijven  

 

 

 

 

 

 

Wegwijzer

Tanksanering

 

 

WETTELIJK REGELS VOOR TANKSANERING

 

Sinds 1 januari 2008 staan de wettelijke regels voor ondergrondse tank in 3.4.2 van het Activiteitenbesluit en 3.4.2 van de Activiteitentregeling. Deze wettelijke regels omvatten de eisen die gelden voor het opslaan in ondergrondse opslagtanks en ook de regels die gelden voor sanering van tanks. Ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages die is afgekeurd is, moet binnen acht weken worden verwijderd. In die gevallen dat het "redelijkerwijs niet kan worden gevergd" om de tank te verwijderen kan worden volstaan met het onklaar maken. Zowel het verwijderen als het onklaar maken moet gebeuren door een erkend bedrijf.

 

Toepassingsgebied

De bovenbedoelde regels zijn van toepassing op ondergrondse stalen en kunststof tanks (inclusief de bijbehorende leidingen en appendages). Ook gedeeltelijk ingegraven tanks vallen onder deze regels.

 

De bovenbedoelde regels zijn van toepassing op ondergrondse stalen en kunststof tanks (inclusief de bijbehorende leidingen en appendages). Ook gedeeltelijk ingegraven tanks vallen onder deze regels.

 

De vloeistoffen waarop deze regels betrekking hebben, zijn onder meer:

       vloeibare brandstoffen, zoals zoals benzine, diesel, lichte en halfzware olie en gasolie (geen LPG);

       afgewerkte olie;

       oplosmiddelen, verven en vloeibare kunstharsen;

       huishoudelijk afvalwater.

 

De regels zijn niet van toepassing op:

       tanks waarvoor andere regels op grond van de Wet milieubeheer zijn gesteld;

       tanks groter dan 150 m3;

       tanks die onderdeel zijn van een procesinstallatie;

       tanks die worden gebruikt voor het opslaan van vloeistoffen die geen bodemverontreinigende stoffen bevatten (oppervlaktewater, hemelwater, drinkwater);

 

Veel gestelde vragen
Op de website van het kenniscentrum Infomil kunt u het antwoord op
veel gestelde vragen over de wettelijke regels rondom het saneren van opslagtanks vinden.