Home    Wetgeving    Erkenningsregeling    Uitvoering tanksanering    Tanksaneringsbedrijven   

 

 

TEEUWISSEN RIOOLREINIGING HUIZEN B.V.

Postadres: Postbus 117, 1270 AC Huizen

Bezoekadres: Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen

Telefoon: 035 - 52 52 319

Telefax: 035 - 52 40 982

Internet: http://www.teeuwissen.com

E-mail: Planningows@teeuwissen.com

 

Contactperso(o)nen:

* De heer C. Teeuwissen, algemeen directeur;

* De heer A.J. Rozenberg, kwaliteitsverantwoordelijke tankreiniging en onderhoud aan olieafscheiders;

* De heer E.P. Jansen, kwaliteitsverantwoordelijke tanksanering.

 

Actief op het gebied van:

* Het reinigen  en saneren van (ondergrondse en bovengrondse) opslagtanks voor brandstoffen;

* Het inzamelen en verwerken van Olie-, Water- en Slibmengsels (OWS) afkomstig uit o.a. olieafscheiders;

* Het uitvoeren van laagdiktemetingen bij olieafscheiders volgens het Activiteitenbesluit;

* Het uitvoeren van vijfjarige inspecties aan olieafscheiders volgens het Activiteitenbesluit;

* Het leveren, installeren en repareren van olie- en vetafscheiders;

* Het inzamelen en verwerken van Vet-, Water- en Slibmengsels afkomstig uit o.a vetafscheiders;

* Het aanleggen en onderhouden van rioolstelsels en rioolgemalen;

* Het reinigen en inspecteren van riolen, kolken en rioolgemalen;

* Het ontstoppen van riolen;

* Het verwerken van Riool-, Kolken- en Gemalenslib (RKG) en veegvuil.

 

Werkgebied:

Heel Nederland.

 

Materieel:

Alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd met materieel wat voldoet aan alle daartoe gestelde eisen zoals VLG-gekeurde voertuigen voor het reinigen van brandstoftanks en het ledigen van olieafscheiders.

 

Vergunning:

Omgevingsvergunning: 13 augustus 2004, nr. 2003-30377.

VIHB nummer: NH500086VIHB.

 

Erkenning:

Erkenning tanksaneringen en tankreinigen Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kwalibo).

Erkenning Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) voor Rioleringsinstallaties.

 

Brancheorganisatie:

Lid vereniging Afvalbedrijven (VA).

Lid Stichting IndustriŽle Reiniging (SIR).

 

Certificaten:

- Milieumanagementsysteem ISO 14001 : 2004
- Veiligheidsbeheersysteem VCA** : 2008.05
- Kwaliteitssysteem ISO 9001 : 2008
- Tanksaneringen HBO/diesel KIWA BRL K902/04
- Tanksaneringen KIWA BRL K904/03
- Tankreiniging KIWA BRL K905/02
- Reinigen en beoordelen van olie-afscheidinginstallaties KIWA BRL K915/02
- Reinigen van riolen, putten en kolken KIWA BRL K10014
- Inspecteren rioleringsobjecten KIWA BRL K10015
- Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen KIWA BRL K1420/01